Tietokoneen toiminnan perusteet on kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi. Kurssilla perehdytään tietokoneen perustoimintoihin. Siinä esitellään myös käyttöjärjestelmän toiminta tietokonelaitteiston ja ohjelmiston välissä.

Lähtötietoina kurssilla otaksutaan suomalaisen peruskoulun antamat valmiudet. Jonkun ohjelmointikurssin (esimerkiksi Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin perusteet MOOC) suorittamisesta ennen tätä kurssia on etua, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Jos olet suorittamassa näitä molempia kursseja, niin suosittelemme, että Ohjelmoinnin perusteet -kurssi suoritettaisiin ensimmäisenä.

Kurssi koostuu neljästä luvusta. Luvussa 1 esitellään tietokonejärjestelmä kokonaisuutena. Siinä tutustutaan myös ohjelman käsitteeseen ja ohjelmien erilaisiin esitysmuotoihin. Seuraavaksi luvussa 2 tarkastellaan suorittimen toimintaa ja näytetään, kuinka suoritin suorittaa konekielisessä esitysmuodossa olevia ohjelmia. Luvussa 3 kerrotaan, kuinka tieto esitetään tietokonejärjestelmässä. Erityisesti käydään läpi kokonaislukujen ja liukulukujen esitysmuodot. Liukuluvut ovat tietokoneissa käytetty realilukujen vastike. Luvussa 4 esitellään käyttöjärjestelmän perustoiminnot, joiden avulla hallinnoidaan järjestelmää ja annetaan palveluja sovellusohjelmille. Tällä tavoin sovellusohjelmat voivat rakentua tietyn käyttöjärjestelmän päälle, eikä niissä tarvitse huomioida laitteiston yksityiskohtia. Lopuksi esitellään perusteet laskettavuusteorialle, jonka avulla voidaan todistaa mielenkiintoisia ominaisuuksia tietokoneella ratkaistavissa olevista ongelmista.

Kurssiin sisältyy merkittävä määrä pikatehtäviä ("quiz"), joiden tekemisen tarkoitus on syventää oppimista. Kurssi on suunniteltu sillä ajatuksella, että opiskelija tekee kaikki pikatehtävät. Osa niistä on hyvinkin helppoja, mutta osa vaatii parempaa perehtymistä aihepiiriin.

Kurssin käyttötavat

Kurssia voidaan käyttää useaan alla mainittuun eri tarkoitukseen. Erilaisten kurssisuoritusten arvostelumenetelmät Helsingin yliopiston kurssina selitetään tarkemmin osiossa "Arvostelu ja kokeet".

Avoimen yliopiston kurssina

Mikäli haluat kurssin suorituksesta opintopisteet Helsingin yliopiston opintorekisteriin, seuraa alla olevia ohjeita.

Kun täytät kurssin läpäisyvaatimukset, saat sähköpostitse ohjeet kurssisuorituksen rekisteröintiin. Lisätietoa tästä kurssin suoritustavasta saat Avoimen yliopiston opinto-ohjelman kurssisivulta. Älä rekisteröi suoritusta tätä kautta jos käyt Helsingin yliopiston opiskelijoille tarkoitettua luentokurssia (5 op).

Jos et saa sähköpostia, voit käyttää tätä linkkiä: rekisteröi suoritus.

Omaehtoinen itsenäinen opiskelu

Kuka tahansa tietokoneiden toiminnasta kiinnostunut voi käyttää tätä materiaalia itseopiskeluuun. Käy läpi kurssimateriaali, surfaile haluamiasi lisätietoja verkosta, vastaile pikatehtäviin ("quiz") ja nauti opiskelusta!

Lukion tai muun keskiasteen valinnaisena kurssina ("kurkistuskurssi")

Kukin oppilaitos voi itse määritellä, millä tavoin tämän MOOC kurssi (2 op) hyväksytään oppilaitoksen kurssina. Hyväksymiseen voi liittyä erillinen koe kyseisessä oppilaitoksessa.

Helsingin yliopiston kurssina

Kurssien Tietokoneen toiminnan perusteet (2 op, MOOC) ja Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op, MOOC) kurssimateriaalia käytetään osana Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta (5 op, luentokurssi) kurssia. Kurssin suoritukseen sisältyy harjoituksia ja kokeita, jotka kattavat molempien kurssin sisällön. Tietokoneen toiminnan perusteet (2 op, MOOC) ei voi suorittaa irrallisena kurssina.