Arvostelu ja kokeet

Tietokoneen toiminnan perusteet 2022 (2 op).

Avoimen yliopiston kurssina

Kurssin voi suorittaa (Helsingin yliopiston) Avoimessa yliopistossa, jolloin siitä saa opintopisteitä. Arvosteluskaala on hyväksytty/hylätty. Arvostelu perustuu oikeiden vastausten osuuteen kurssin pikatehtävistä (quiz). Kun olet vastannut kaikkiin tehtäviin ja saanut 60 % kokonaispisteistä, olet suorittanut kurssin hyväksytysti. Suorittamisen jälkeen voit saada kurssista opintopisteet. Opintopisteiden saaminen edellyttää ilmoittautumista Avoimen yliopiston kurssille.

Muut suoritustavat ja käyttö kurssimateriaalina

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä opiskeluna (ns. aikatauluttamaton kurssi) milloin vain.

Kurssin voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa (esim. lukioissa), jolloin siitä voi saada opintopisteitä kyseisen oppilaitoksen itse määrittelemillä kriteereillä.

Kurssin voi suorittaa osana Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta (5 op) kurssia. Kursseista Tietokoneen toiminnan perusteet (Avoin yliopisto, 2 op), Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Avoin yliopisto, 3 op) ja Tietokoneen toiminta (Helsingin yliopisto, 5 op) saa yhteensä max 5 op Helsingin yliopiston tutkintoa varten.