Opettajille ja opinto-ohjaajille

Kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi peruskoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa. Kerro opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille. Käytä harkintaa kurssin tarjoamisessa peruskoulun oppilaille, koska kurssi on varsinaisesti suunniteltu peruskoulun jo päätökseen saaneille. Jos opiskelija aikoo suorittaa myös Ohjelmoinnin alkeet MOOC'in (5 op), suosittele sen tekemistä ennen tätä kurssia.

Jos haluat, että kurssillasi on koe ja opiskelijasi saavat kurssista merkinnän Helsingin yliopiston Avoimelta yliopistolta, ohjeista opiskelijasi osallistumaan kurssille Avoimen yliopistossa. Saat lisätietoja tästä järjestelystä ottamalla meihin yhteyttä (mooc@cs.helsinki.fi).

Avoimen yliopiston kurssisuoritus luetaan automaattisesti osaksi Helsingin yliopiston opintoja. Toisen asteen oppilaitokset (lukiot, etc) voivat antaa Tietokoneen toiminnan perusteiden suorittamisesta suoritusmerkintöjä.